सूचना

सैर्य सिचाइ सम्बन्धी नयाँ संशोधित कार्यविधि 09/08/2020
उच्च प्रविधि नयाँ संशोधित कार्यविधि 2077 09/08/2020
रासायनिक मल सिफारिस सम्बन्धी सुचना 09/07/2020
नमुना कृषि फर्म निरन्तरताको लागि प्रस्तावकले पेश गर्नुपर्ने प्रगति विवरणको ढाँचा 08/17/2020
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालनको लागि आपुर्तिकर्ताहरुले दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 08/02/2020
जिल्लाबाट सन्चालित कार्यक्रमहरुको कार्यबिधि २०७६ 12/30/2019
विषादी अवशेष नियमन प्रयोगशालामा कृषि उपज परिक्षण सम्बन्धि सूचना तथा परिक्षणको लागि नमुना संकलन गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने विधिहरु 11/11/2019

Pages