सूचना

शहरी खेती कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट भएको सुचना 01/02/2022
प्राङगारिक प्रवर्धन मिसन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव छनौट भएको सूचना । 12/22/2021
आपुर्तिकर्ताहरुको लागि सूचिकृत हुन प्रकाशित सूचना । सूचना नं.-10 2078-08-29 12/15/2021
शहरी खेतीको लागि प्रस्ताव आवहानको सूचना (सूचना नं.९) 2078-08-26 12/14/2021
साना कृषक लक्षित जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको लागि पुन : प्रकाशित (सूचना सूचना नं.-८)(2078-08-22) 12/08/2021
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना (सूचना नं.-7) 12/07/2021
प्राङ्गारिक उत्पादनमा आधारीत एग्रिमार्ट निर्माण कार्यक्रममा छनोट भएको आवेदकहरुको सूचना 11/15/2021
सुचना नं. २ को छनौट सूचना 11/15/2021
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको पुन: सूचना २०७८-०७-२५ 11/12/2021
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको पुन: सूचना 10/01/2021

Pages