सूचना

बृहत्तर कौसी खेति कार्यक्रमको प्रस्ताव तेश्रो पटक छनौट भएको सूचना । 04/22/2021
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना अन्तर्गत ब्लको विधान 04/13/2021
कृषि यन्त्र उपकरण (५०% अनदानमा) वितरण कार्यक्रमको सम्बन्धि थप सूचना । 04/01/2021
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालनको लागि प्राप्त भएका आवेदकहरुको प्रारम्भिक चरणको Short List विवरण . 03/31/2021
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारि खेती कार्यक्रमको प्रस्ताव छनोट भएको सम्बन्धमा 03/22/2021
बालमुकेश्वर कृषि सहकारी संस्था लीः प्रस्ताव आह्वानको सुचना 03/18/2021
बृहत्तर कौसी खेती कार्यक्रम संचालको लागी थप छनोट भएको सम्बन्धमा 03/03/2021
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित सरंचनामा तरकारी खेती कार्यक्रमको प्रस्ताव छनोट भएको सुचना 02/17/2021
नमुना फार्म कार्यक्रमः सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा 02/16/2021
कौसी खेती कार्यक्रमका लागी पुनः आशय पत्र आह्वान 02/14/2021

Pages