सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना ब्लक कार्यक्रममा छनोट भएका आवेदकहरु 02/14/2021
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 02/07/2021
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालनको लागि आपुर्तिकर्ताहरुले दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 02/07/2021
चिया प्रशोधन तथा प्याकिजिङमा सहयोग कार्यक्रमको लागि छनौट भएको प्रस्थावकको विवरण । 12/01/2020
५० प्रतिशत साझेदारीमा च्याउ खेति कार्यक्रममा छनौट भएको प्रस्तावकहरुको विवरण । 12/01/2020
बुढानिलकण्ठ, नयाँबस्तीमा साझेदारीमा कैसी खेति कार्यक्रमको आवेदकको छनौट विवरण 11/23/2020
कौसी खेति कार्यक्रम संचालनको लागि स्वीकृत ईष्टिमेट दररेट । 11/18/2020
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक स्थापनाको लागि आवेदन फारम 09/29/2020
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धनको कार्यक्रम संचालनको लागि नयाँ संशोधित कार्यविधि 2077 09/10/2020
कृषि यन्त्र उपकरण (५०% अनदानमा) वितरण कार्यक्रमको आवेदन फारम । 09/10/2020

Pages