सूचना

खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रमको लागि पुनः प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 11/26/2023
प्रवर्दधन कार्यक्रम तथा जिविकोपार्जन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना (सूचना नं.-6/2080/81) 11/03/2023
तरकारी ब्लक विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको लागि पुनः सूचना 10/11/2023
साझेदारीमा पुष्प मेला प्रदर्शनी संचालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना- पुष्प विकास केन्द्र, गोदावरी 09/27/2023
कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 09/24/2023
अनुदानमा प्राङ्गारिक मल बितरण सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 09/24/2023
साना सिचाइ कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 09/24/2023
ब्लक विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना (सूचना नं.-4/2080/81) 09/10/2023
जो जस सँग सम्बन्ध राख्दछ । 09/10/2023
Letter of Acceptance 09/05/2023

Pages