सम्पर्क

प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर
बागमती प्रदेश, नेपाल
सम्पर्क नं: ०१-५५३४५७३
इमेल: akclalitpur@gmail.com