प्रकाशनहरु

उच्च मूल्यका कृषि उपजहरु (चिया, कफी, अलैंची, जडिबुटी, किवी, एभोकाडो, स्ट्रवेरी आदी) को प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन
विदेशबाट ज्ञान हांसिल गरेका युवा लक्षित व्यवसायीक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
फलफूल बर्ष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
कृषि डायरी २०७६
कृषि सुपर मार्केट (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

Pages